Unisystem » Uni’s ABC » Transmisja danych – aspekt techniczny i biznesowy

Transmisja danych – aspekt techniczny i biznesowy

Transmisja danych – jak komunikują się urządzenia i jak wykorzystać potencjał przesyłanych informacji?

Transmisja danych odgrywa kluczową rolę we współczesnym biznesie, umożliwiając komunikację pomiędzy rozmaitymi urządzeniami i systemami. Efektywny transfer informacji w formie cyfrowej jest fundamentem nowoczesnych operacji biznesowych i integracji różnych technologii.

Aspekt techniczny transmisji danych

Transmisja danych to przesyłanie informacji pomiędzy dwoma punktami za pomocą różnych technologii. Wyróżnia się kilka typów:

 • Transmisja punkt-punkt – bezpośrednie połączenie pomiędzy dwoma urządzeniami.
 • Transmisja punkt-wielopunkt – połączenie pomiędzy wieloma urządzeniami z wykorzystaniem urządzenia pośredniczącego.

Do transmisji danych wykorzystuje się zarówno stałe łącza kablowe (np. światłowody), jak i technologie bezprzewodowe (Wi-Fi, sieci komórkowe). Jest to kluczowe rozwiązanie w wielu sektorach:

 • Ekrany przemysłowe – transmisja treści, zdalny monitoring.
 • Systemy POS – integracja z centralą, przesył danych o sprzedaży.
 • Handel detaliczny – ekrany i systemy digital signage, kamery, czytniki RFID.
 • Inteligentne urządzenia – komunikacja i monitorowanie stanu.
 • Przemysł 4.0 – przesyłanie danych pomiarowych z sensorów.
 • Pojazdy elektryczne – komunikacja systemem pokładowym.

Rozwój technologii mobilnych (4G/5G) znacznie zwiększył możliwości transmisji danych bezprzewodowej dzięki dużej przepustowości sięgającej nawet do kilku Gb/s. Jest to przełomowe dla zastosowań takich jak Internet Rzeczy. Transmisja stacjonarna (przewodowa) zapewnia z kolei najwyższą stabilność krytycznych systemów. Jako Unisystem jesteśmy wiodącym w Europie dostawcą wyświetlaczy dla IoT

Jakie są rodzaje transmisji danych?

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje transmisji danych:

Transmisja przewodowa

Wykorzystuje fizyczne medium do przesyłu danych, np. kable miedziane, światłowody. Zapewnia wysoką stabilność i niezawodność przesyłu.

Przykłady transmisji przewodowej:

 • Sieci LAN – okablowanie strukturalne w budynkach biurowych (kable UTP, włókna światłowodowe).
 • Łącza WAN – światłowody łączące ze sobą oddalone lokalizacje firmy.
 • Technologia PLC – wykorzystanie instalacji elektrycznej do transmisji danych.
 • Magistrale przemysłowe – transmisja w systemach automatyki przemysłowej.

Zalety: duża stabilność i niezawodność, wysoka przepustowość, bardzo małe opóźnienia.

Wady: konieczność instalacji okablowania, mniejsza elastyczność niż w przypadku rozwiązań bezprzewodowych.

Transmisja bezprzewodowa

Wykorzystuje fale radiowe do przesyłu danych bez konieczności instalacji kabli. Zapewnia mobilność, ale transfer jest mniej stabilny.

Przykłady transmisji bezprzewodowej:

 • Sieci WLAN (Wi-Fi) – w biurach, magazynach i innych lokalizacjach.
 • Sieci komórkowe (2G/3G/4G/5G) – dostęp mobilny.
 • Bluetooth, NFC i inne – komunikacja na niewielkie odległości.
 • Sieci satelitarne – w trudnodostępnych lokalizacjach.

Zalety: łatwość instalacji, mobilność użytkowników.

Wady: mniejsza stabilność połączenia, większe opóźnienia, podatność na zakłócenia.

Transmisja danych w biznesie

Sprawny transfer informacji ma kluczowe znaczenie dla efektywności przedsiębiorstw i podejmowania decyzji biznesowych.

Dzięki transmisji danych firmy mogą na bieżąco monitorować procesy, automatyzować procedury i integrować systemy. Przyspiesza to realizację zamówień, usprawnia logistykę i łańcuch dostaw oraz zwiększa satysfakcję klientów poprzez szybką obsługę. Transmisja jest podstawą nowoczesnych rozwiązań chmurowych, e-commerce oraz Business Intelligence.

Najważniejsze zastosowania w biznesie

 • Integracja systemów ERP, CRM, MES, PLM.
 • Buforowanie i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym.
 • Szybka analiza dużych zbiorów danych (Big Data).
 • Transfer dokumentów, zleceń produkcyjnych itp.
 • Zdalny monitoring procesów i maszyn.
 • Elastyczny dostęp mobilny do zasobów firmy.

Sprawny i bezpieczny transfer danych minimalizuje ryzyko strat finansowych związanych z przestojami systemów i zakłóceniami w obsłudze klienta. Jest to kluczowa inwestycja, która z pewnością zwróci się w postaci wymiernego ROI.

Bezpieczeństwo i zarządzanie transmisją danych

Ze względu na poufność wielu informacji biznesowych, kwestia bezpieczeństwa transmisji danych jest niezwykle istotna. Do ochrony wykorzystuje się m.in:

 • Szyfrowanie (SSL, TLS, VPN) – zabezpiecza dane w trakcie transferu.
 • Uwierzytelnianie – ogranicza dostęp tylko dla uprawnionych osób.
 • Firewalle – chronią przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz.
 • Monitoring – wykrywanie anomalii i naruszeń bezpieczeństwa.
 • Audyty bezpieczeństwa – regularne kontrole pod kątem luk i zagrożeń.

Dzięki temu możliwe jest bezpieczne przesyłanie poufnych danych biznesowych, danych klientów czy informacji wrażliwych przez publiczną infrastrukturę telekomunikacyjną. Minimalizuje to ryzyko ataków cybernetycznych i wycieków danych.

Jednocześnie istotne jest zarządzanie transmisją w celu optymalizacji wykorzystania dostępnych zasobów. Obejmuje to m.in. monitorowanie ruchu w sieci, priorytetyzację kluczowych aplikacji oraz zwiększanie przepustowości w razie potrzeb.

Koszty i optymalizacja transmisji danych

W przypadku transmisji mobilnej istotne jest zarządzanie wykorzystaniem pakietów danych, aby zminimalizować koszty. Opcje optymalizacji

 • Wybór odpowiedniego pakietu pod kątem wymaganego transferu.
 • Przełączanie na Wi-Fi w miejscach, gdzie jest to możliwe.
 • Wyłączenie automatycznych aktualizacji na danych mobilnych.
 • Korzystanie z lżejszych aplikacji, strumieniowanie treści w niższej jakości.
 • Monitoring zużycia danych, zwiększanie pakietu w razie potrzeby.

Dzięki temu firma może utrzymać kontrolę nad wydatkami na transmisję mobilną i uniknąć zbędnych dodatkowych opłat za przekroczenie limitów.

Jednocześnie stała transmisja kablowa i bezprzewodowa oparta na firmowej infrastrukturze Wi-Fi pozwala ograniczyć te koszty, dzięki większym nielimitowanym zasobom.

Jakie korzyści daje sprawna transmisja danych?

Sprawna komunikacja systemów i urządzeń w firmie dzięki nowoczesnym rozwiązaniom do transmisji danych przynosi szereg korzyści:

 • Szybsza realizacja procesów biznesowych – dane są dostępne natychmiast dla wszystkich systemów.
 • Niższe koszty operacyjne – mniej nakładów na manualną obsługę, przepływ informacji jest zautomatyzowany.
 • Poprawa wydajności pracowników – szybki dostęp do potrzebnych informacji za pomocą urządzeń mobilnych.
 • Lepsza obsługa klientów – krótszy czas realizacji zapytań dzięki szybkim aplikacjom webowym.
 • Nowe możliwości analityki – szybki dostęp do dużych zbiorów danych (Big Data) dla BI i raportowania.
 • Prostsza integracja rozwiązań – sprawna komunikacja pomiędzy różnymi systemami IT.

Dzięki transmisji danych firmy mają dostęp do krytycznych informacji tam, gdzie są one potrzebne. Pozwala to podejmować lepsze decyzje biznesowe i szybciej reagować na potrzeby klientów. To zdecydowanie inwestycja, która zwróci się w postaci wymiernych korzyści.

Podsumowanie

Efektywna i bezpieczna transmisja danych jest niezbędna dla płynnej komunikacji pomiędzy urządzeniami i systemami w nowoczesnym biznesie. Warto zadbać o odpowiednią infrastrukturę dostosowaną do potrzeb oraz zintegrowane rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo wrażliwych informacji. To kluczowa inwestycja, która z pewnością przełoży się na realne korzyści dla firmy.

2023-11-19

Najnowsza Baza Wiedzy

Scroll to Top