Wyświetlacze OLED

W ofercie Unisystemu dostępne są monochromatyczne wyświetlacze OLED, których dostawcą jest firma Winstar. Rozbudowaną ofertę tworzą moduły o zróżnicowanej wielkości i proporcjach. Poza standardowymi formatami dostępne są również modele kwadratowe oraz okrągłe.

Podstawowym kryterium podziału wyświetlaczy OLED jest sposób, w jaki treści prezentowane są na ekranie. Wyróżniane są dwie grupy:

  • graficzne wyświetlacze OLED, na których możliwe jest prezentowanie dowolnych treści, w tym grafik, ich rozmiar określa się poprzez podanie rozdzielczości (liczby pikseli w pionie i poziomie);
  • znakowe wyświetlacze OLED, na których możliwe jest prezentowanie pojedynczych znaków w postaci liter lub cyfr, ich rozmiar określa się poprzez podanie liczby znaków i wierszy np. w rozwiązaniach o ośmiu znakach i dwóch wierszach, możemy wyświetlić łącznie 16 znaków.

Monochromatyczne wyświetlacze OLED stosowane są nie tylko w urządzeniach konsumenckich, lecz również przemysłowych, ze względu na doskonałą czytelność prezentowanych treści, energooszczędność, szerokie zakresy temperatur pracy, niezawodność i trwałość. Ponadto, są cienkie i lekkie, co sprawia, że mogą być implementowane w sprzętach przenośnych, takich jak np. urządzenia pomiarowe.

W przypadku aplikacji wymagających funkcji dotyku, wyświetlacz OLED można połączyć z panelem dotykowym i szkłem dekoracyjnym/ochronnym. Co więcej, niektóre ze standardowych modeli produkowane są również w wariantach z funkcją dotyku.

Unisystem » Wyświetlacze OLED

W ofercie Unisystemu dostępne są monochromatyczne wyświetlacze OLED, których dostawcą jest firma Winstar. Rozbudowaną ofertę tworzą moduły o zróżnicowanej wielkości i proporcjach. Poza standardowymi formatami dostępne są również modele kwadratowe oraz okrągłe.

Podstawowym kryterium podziału wyświetlaczy OLED jest sposób, w jaki treści prezentowane są na ekranie. Wyróżniane są dwie grupy:

  • graficzne wyświetlacze OLED, na których możliwe jest prezentowanie dowolnych treści, w tym grafik, ich rozmiar określa się poprzez podanie rozdzielczości (liczby pikseli w pionie i poziomie);
  • znakowe wyświetlacze OLED, na których możliwe jest prezentowanie pojedynczych znaków w postaci liter lub cyfr, ich rozmiar określa się poprzez podanie liczby znaków i wierszy np. w rozwiązaniach o ośmiu znakach i dwóch wierszach, możemy wyświetlić łącznie 16 znaków.

Monochromatyczne wyświetlacze OLED stosowane są nie tylko w urządzeniach konsumenckich, lecz również przemysłowych, ze względu na doskonałą czytelność prezentowanych treści, energooszczędność, szerokie zakresy temperatur pracy, niezawodność i trwałość. Ponadto, są cienkie i lekkie, co sprawia, że mogą być implementowane w sprzętach przenośnych, takich jak np. urządzenia pomiarowe.

W przypadku aplikacji wymagających funkcji dotyku, wyświetlacz OLED można połączyć z panelem dotykowym i szkłem dekoracyjnym/ochronnym. Co więcej, niektóre ze standardowych modeli produkowane są również w wariantach z funkcją dotyku.

Wyświetlanie 1–10 z 247 wyników

Jak znaleźć odpowiedni wyświetlacz OLED w naszej ofercie?

Decydując się na wybór wyświetlacza OLED należy zwrócić uwagę na kilka parametrów, takich jak np. kolor, w jakim prezentowane są treści, typ modułu, napięcie czy temperatura pracy.

Poniżej opisujemy wybrane parametry wyświetlaczy OLED.

Kolory wyświetlaczy OLED

W ofercie Unisystemu dominują monochromatyczne wyświetlacze OLED, w których stosowana są diody w jednym kolorze, np. białym, żółtym, czerwonym, zielonym czy niebieskim (to one definiują kolor prezentowanych treści – w przypadku diod w kolorze białym, treści będą prezentowane w kolorze białym). Wariantem monochromatycznych wyświetlaczy OLED są rozwiązania łączące różne barwy – wówczas mamy do czynienia z matrycą zbudowaną z diod np. w kolorze żółtym i niebieskim, pozwalających na uzyskanie np. dwóch pionowych lub poziomych pasów, odpowiednio w kolorze żółtym i niebieskim.

W aplikacjach konsumenckich najczęściej wykorzystywane są kolorowe wyświetlacze OLED. W tych rozwiązaniach piksele składają się z trzech subpikseli, czyli diod w trzech kolorach – czerwonym, zielonym i niebieskim (R, G i B, czyli modelu RGB). W wyniku ich „mieszania” powstają różne odcienie barw; tego rodzaju matryce określane są mianem RGB OLED. Ich wariantem są RGBW OLED (można również spotkać się z nazwą WOLED, czyli White OLED). W tych matrycach każdy piksel tworzą cztery subpiksele – poza standardowymi kolorami występuje jeszcze jeden dodatkowy, tj. biały. Ta modyfikacja zauważalnie poprawia jakość odwzorowania barw.

Typy modułów wyświetlaczy OLED

Wśród typów wyświetlaczy OLED można wyróżnić trzy warianty strukturalne:

  • COG (Chip-on-Glass) – z diodami OLED umieszczonymi na szkle wyświetlacza; wariant COG jest stosowany tam, gdzie potrzebna jest mniejsza ilość diod OLED, ale za to wyższa jakość obrazu oraz mniejsze rozmiary modułu,
  • COB (Chip-on-Board) – z diodami OLED umieszczonymi na płytce PCB, wariant COB jest stosowany tam, gdzie potrzebna jest duża ilość diod OLED, a także w zastosowaniach, w których kluczowym warunkiem są niskie koszty produkcji,
  • COF (Chip-on-Film) – z diodami OLED umieszczonymi na taśmie, wariant COF zapewnia lepszą jakość obrazu, a także zaawansowane funkcje, co jest szczególnie ważne w przypadku zastosowań przemysłowych.

Interfejsy stosowane w wyświetlaczach OLED

Jednym z elementów wyboru odpowiedniego wyświetlacza OLED jest interfejs, czyli sposób komunikacji z urządzeniem sterującym. Popularnymi interfejsami stosowanymi w OLEDach są 6800 i 8080, CAN, I2C oraz SPI.

Interfejs 6800 to jeden z najstarszych typów interfejsów; wykorzystuje osiem przewodów do przesyłania sygnałów sterujących oraz danych. Interfejs 8080 to zaawansowana wersja 6800, w którym wykorzystywanych jest aż 16 przewodów, co pozwala na szybszą i bardziej zaawansowaną komunikację.

Interfejs CAN to rozwiązania typu multi-master, bez nadrzędnej jednostki – sieć jest na bieżąco monitorowana przez wszystkie przynależące do niej urządzenia, które oczekują na możliwość przesłania własnego komunikatu. Dane docierają do wszystkich urządzeń w sieci przy zachowaniu określonej kolejności definiowanej przez unikalne identyfikatory przypisane do każdego komunikatu (i określające jego priorytet).

Interfejs I2C jest rozwiązaniem szeregowym, w którym komunikacja odbywa się dwukierunkowo. To magistrala typu multi-master. Informacje przesyłane są w postaci jednobajtowych (czyli ośmiobitowych) „paczek”. Każda transmisja ma swój wyznaczony początek (sygnał START/bit startu) oraz koniec (sygnał STOP/bit stopu). Pomiędzy nimi, urządzenie nadrzędne przesyła 7-bitowy adres, a następnie bity read/write i odpowiednie dane do urządzenia docelowego.

Interfejs SPI jest rozwiązaniem szeregowym, w którym komunikacja odbywa się dwukierunkowo. Bazuje na modelu „master/slave”, przy czym nie jest to magistrala multi-master – w tej technologii zwykle stosuje się tylko jedno urządzenie nadrzędne, do którego podłączonych jest kilka urządzeń podrzędnych. Do przesyłania informacji służą cztery linie.

Dowiedz się więcej o interfejsach stosowanych do transmisji danych z naszych przewodników – części 1 i części 2.

Napięcie w wyświetlaczach OLED

Napięcie zasilające w monochromatycznych wyświetlaczach OLED najczęściej określane jest na poziomie 3, 3.3 i 5 V. W aplikacjach, w których stosowane są rozwiązania OLED, istotne jest, aby napięcie zasilające było precyzyjnie dostosowane do urządzenia końcowego, ponieważ każda jego zmiana w torze wymaga zastosowania dodatkowych elementów elektronicznych, przekładających się na konieczność wprowadzania zmian w projekcie, a także wpływających na finalny koszt produkcji urządzenia.

Temperatura pracy wyświetlaczy OLED

Wśród dostępnych na rynku technologii wizualizacji informacji to właśnie wyświetlacze OLED wyróżniają się najszerszymi zakresami temperatur pracy (dla prawie wszystkich modeli zakres temperatur pracy określany jest w przedziale od -40 do 80°C). Pozwala to na ich zastosowanie w skrajnie niskich, jak i wysokich temperaturach, bez konieczności stosowania dodatkowych elementów, takich jak np. wiatraki czy grzałki.

Scroll to Top