Słownik Pojęć

Unisystem » Słownik Pojęć

A

AA (Active Area)

Obszar aktywny matrycy

AD Board

Urządzenie, dzięki któremu możliwe jest doprowadzenie do wyświetlacza sygnału wideo poprzez HDMI, DVI, VGA lub Composite. Różne moduły posiadają różne zestawy złączy.

B

BGA (Ball Grid Array)

Typ układu scalonego, w którym obudowa charakteryzuje się sferycznym położeniem w siatce rastrowej. Połączenia z reguły znajdują się na spodzie układu.

Bonding optyczny

Zespolenie panelu dotykowego z wyświetlaczem poprzez przezroczysty, utwardzany promieniami UV klej LOCA (wet bonding) lub folię OCA (dry bonding). Dzięki bondingowi optycznemu redukowane są odbicia pomiędzy panelem dotykowym, a wyświetlaczem co wpływa na znaczące poprawienie parametrów optycznych uzyskiwanego obrazu (głębszy kontrast, wyższa jasność, czytelność w warunkach silnego oświetlenia).

Break Out Board

Płytka wyprowadzająca sygnały taśmy FFC na złącza pinowe.

Bridge Board

Płytka łącząca np. dwie taśmy FFC.

C

Clever System

Rodzaj technologii, dzięki której następuje znaczne skrócenie czasu projektowania w sytuacji, gdy użytkownik chce zmodernizować aplikację z wyświetlaczy Mono LCM na LCD-TFT. Dzięki zastosowaniu Clever System aktualizacja taka staje się tańsza (możliwość zastosowania tańszego lub zainstalowanego w wyświetlaczu Mono LCM kontrolera, zmniejszenie ilości wymaganych obwodów sterujących i powierzchni płytki drukowanej), szybsza oraz bardziej niezawodna. Jest to możliwe dzięki wbudowanym procedurom, które są uruchamiane przy użyciu komend wysyłanych przez interfejs szeregowy. Zintegrowany układ sterujący reguluje natężenie podświetlenia, zachowuje w pamięci zawartość wyświetlanej ramki, ułatwia szybkie, masowe ładowanie grafik do pamięci wyświetlacza za pomocą interfejsu USB oraz umożliwia generowanie znaków i kształtów na ekranie. Pozwala to na użycie tańszego mikroprocesora i zapobiega drogiemu oraz czasochłonnemu przeprojektowywaniu istniejących aplikacji.

COF (chip-on-film)

Nowa technologia montowania kontrolerów na taśmie, będąca następstwem technologii TAB (Tape Automated Bonding) oraz COG.

COG (chip-on-glass)

Technologia, w której kontroler jest zamontowany bezpośrednio na szkle wyświetlacza. Wyświetlacze posiadające COG cechują się mniejszą grubością wszystkich wymiarów zewnętrznych, a dzięki bardziej hermetycznej konstrukcji są bardziej szczelne i odporne na wstrząsy.

Customizacja / product customizowany

Produkt customizowany to produkt niestandardowy, stworzony na potrzeby klienta według określonych przez niego potrzeb oraz podanych wytycznych.

D

DFSTN (Double Film Super-Twisted Nematic)

Typ matrycy FSTN z podwójną warstwą filmu kompensacyjnego. Matryca DFSTN charakteryzuje się większym kontrastem niż FSTN.

Digital Signage

Wykorzystanie cyfrowych nośników obrazu w celu przekazania treści reklamowych, informacji czy wiadomości. Dużą zaletą Digital Signage jest możliwość zdalnego oraz centralnego sterowania całą siecią wyświetlaczy informacyjnych, niezależnie od ich ilości.

DIO (digital input /output)

Cyfrowe wejście wyjście w urządzeniach elektronicznych.

DSA (Double Sided Adhesive Tape)

Dwustronna taśma klejąca.

E

Ekranowanie EMI (electromagnetic interferrence)

Proces wytłumiania zakłóceń elektromagnetycznych, które mogą negatywnie wpłynąć na pracę urządzeń elektrycznych.

EMI (electromagnetic interferrence)

Zdolność danego urządzenia elektronicznego do poprawnej pracy w danym środowisku elektromagnetycznym.

eMMC (embedded MultiMedia Card)

Pamięć MMC wraz z kontrolerem umieszczona w obudowie BGA.

EPD (Electronic Paper Display)

Wyświetlacze, które imitują wygląd tuszu na papierze. Wyświetlacze EPD są niezwykle cienkie i wymagają zasilania tylko w momencie zmiany obrazu. W przeciwieństwie do tradycyjnych paneli wykorzystujących ciekłe kryształy lub komórki OLED, panele EPD opierają się na zjawisku zwanym elektroforezą (ruch elektrycznie naładowanych cząsteczek w polu elektrycznym). Matryce EPD znajdują bardzo szerokie zastosowanie jako e-gazety, e-wizytówki, e-ceny, e-książki i inne.

ESD (electrostatic discharge)

Wyładowanie elektrostatyczne. Krótki i gwałtowny impuls elektryczny przepływający pomiędzy dwoma obiektami o różnych potencjałach elektrycznych.

EVE (ang. Embedded Video Engine)

Innowacyjne rozwiązanie graficzne opracowane przez firmę FTDI, umożliwiające równoczesne korzystanie z trzech funkcjonalności: obrazu, dźwięku oraz dotyku, bez konieczności pisania samemu oddzielnego programu pozwalającego np. na testowanie wyświetlacza.

F

FFC (Flexible Flat Cable)

Elastyczny płaski kabel. System oznaczania taśm FFC przedstawia się następująco: FFCxxyyzzz X (xx – raster, np.05 to 0,5 mm, 10 to 1 mm; yy- ilość pinów; zzz – długość taśmy podana w mm np. 040 oznacza 40 mm; X – oznacza styki położone naprzemiennie, brak litery oznacza styki z obu stron po tej samej stronie).

FSTN (Film Compensated Super-Twisted Nematic)

Matryca STN z dodatkowym filtrem kompensacyjnym pomiędzy matrycą STN a tylnym polaryzarotem, dzięki któremu uzyskuje się większy kontrast oraz lepszą ostrość wyświetlacza. Jest to technologia powszechnie stosowana w wielu znakowych i graficznych panelach LCD o rozdzielczości 320×240 lub mniejszej.

FT8xx kontroler

Kontroler RGB pozwalający na użycie interfejsu QSPI, SPI i I2C. Dzięki niemu możliwe jest sterowanie wyświetlaczami z interfejsem RGB poprzez małe kontrolery. Płytka kontrolera posiada wbudowaną przetwornicę LED i zunifikowane 20-pinowe złącze ZIF w rastrze 0.5 mm dla wszystkich rozmiarów wyświetlaczy. Kontrolery z rodziny FT8xx mają wbudowany silnik graficzny Embedded Video Engine (EVE), zawierający widgety, dzięki którym można w łatwy i prosty sposób stworzyć własną aplikację.

G

GFG (glass- film- glass)

Struktura rezystancyjnego panelu dotykowego opierająca się na następujących składnikach: szkło – folia – szkło.

H

High Tni LC

Rodzaj technologii, która poprawia parametry wyświetlacza w warunkach silnego nasłonecznienia. Długotrwałe wystawienie na działanie silnych promieni słonecznych wiąże się z nadmiernym nagrzaniem powierzchni wyświetlacza (nawet do 110°C). W klasycznych wyświetlaczach LCD pracujących w takich warunkach, powstają czarne plamy na matrycy. Dzięki zastosowaniu technologii High Tni LC zjawisko to zostaje wyeliminowane.

HMI (Human Machine Interfaces)

Komputery panelowe, które sprawdzają się jako urządzenia interfejsowe wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba sterowania procesami technologicznymi przy jednoczesnej przyjaznej i estetycznej prezentacji danych. Panele te zbudowane są w oparciu o procesory x86 i ARM, które gwarantują wysoką wydajność przy jednoczesnym niskim zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Bogaty zestaw interfejsów oraz sposobów montażu (m.in. VESA) pozwala na szybkie wdrożenie gotowego produktu. Użytkownicy komputerów HMI mogą korzystać z przygotowanych kompletnych źródeł systemów Android, Linux oraz BSP dla Windows CE.

I

Inwersja skali szarości

Zjawisko występujące wtedy, gdy użytkownik patrząc na wyświetlacz od jednej ze stron i przekraczając pewien kąt charakterystyczny dla danego wyświetlacza, zauważa nagłą zmianę kolorów wyświetlanego obrazu (zaczyna dominować kolor szary). Inwersja ta dotyczy przede wszystkim wyświetlaczy TFT wykonanych w technologii TN.

IPS (In-Plane Switching)

W matrycy IPS ciekłe kryształy ułożone są równolegle do powierzchni ekranu, czego wynikiem są bardzo szerokie kąty widzenia w poziomie i pionie. Panele z IPS mają równomierne podświetlenie oraz lepszą wierność odwzorowywanych kolorów. Nie występuje tu efekt inwersji skali szarości cechujący popularne matryce TN. Także spadek kontrastu przy zwiększaniu kąta obserwacji jest znacznie niższy.

IR (infrared) panel dotykowy

Panele dotykowe działające w oparciu o technologię podczerwieni.

K

Kanapka (sandwich)

Kilka połączonych ze sobą modułów. Moduły są położone jeden na drugim, stad nazwa „kanapka”.

Kandela (skrót: Cd, Cd/m2)

Jednostka luminancji. Miarą natężenia oświetlenia jest kandela na metr kwadratowy (cd/m²).

Kompensacja temperaturowa

Kompensacja temperaturowa polega na automatycznym uwzględnieniu zmian temperatury w parametrach pracy wyświetlacza. Zapobiega problemom związanym ze zmianami kontrastu wraz z wahaniami temperatury otoczenia. Wykorzystanie tej technologii pozwala automatycznie zwiększyć kontrast, gdy temperatura spada i zmniejszyć go w odwrotnej sytuacji.

Komputery modułowe (COM, Computer On Module)

COM-y umożliwiają szybkie stworzenie gotowej platformy komputerowej, którą można bardzo łatwo zmodernizować poprzez wymianę wybranego modułu na nowszy. Równocześnie możliwe jest tworzenie kilku odmian płyt bazowych tak, by przygotowywać urządzenia różniące się obsługiwanymi interfejsami i wyprowadzonymi sygnałami bez konieczności różnicowania innych elementów projektu.

Konfiguracja / Produkt konfigurowalny

Produkt standardowy, który wymaga indywidualnego ustalenia konfiguracji z dostępnych parametrów (opcji konfiguracji).

L

LCD (Liquid Crystal Display)

Ekrany typu LCD wyświetlają obraz składający się z milionów osobnych komórek, które przekładają się na ich rozdzielczość. Zasada działania LCD opiera się m.in. na zjawisku polaryzacji światła oraz specyficznych właściwościach ciekłych kryształów, których struktura zmienia się po przyłożeniu do nich napięcia. W ekranach LCD są również zastosowane przezroczyste substancje przewodzące prąd. Idea działania LCD opiera się na wykorzystaniu zmiany polaryzacji światła spowodowanej zmianami położenia ciekłych kryształów, na które działa pole elektryczne.

LED (Light-Emitting Diode)

Półprzewodnikowe urządzenie elektroniczne, które emituje światło pod wpływem przepływającego przez nie prądu.

Local dimming

Technologia polegająca na strefowym wygaszaniu podświetlenia ekranu w zależności od aktualnie prezentowej treści na wyświetlaczu. Na uzyskanie obszaru w kolorze czarnym w wyświetlaczach z Local Dimming ma wpływ nie tylko brak przepuszczalności światła przez matrycę LCD-TFT w tym obszarze, lecz również wygaszenie podświetlenia pod tym obszarem. Takie rozwiązanie pozwala na otrzymanie znacznie większego kontrastu oraz głębszej czerni, a także znacząco redukuje pobór mocy przez matrycę.

M

MaxRGB

Technologia, której główną zaletą jest większe nasycenie kolorów i znacznie wierniejsze odwzorowanie barw przedstawianego materiału w stosunku do widoku naturalnego. Technologia MaxRGB pozwala na uzyskanie większej ilości kolorów, niż w standardzie sRGB, czy nawet AdobeRGB, otrzymując nasycenie na poziomie 94 – 97% w odniesieniu do normy NTSC D65.

MMC (MultiMedia Card)

Karta pamięci stanowiąca ciekawą alternatywę dla kart SD.

Moduły SOM (System On Module)

Kompletne moduły procesorowe oparte najczęściej o procesory ARM. Dzięki dodatkowej obecności pamięci RAM oraz systemu zasilania stanowią ciekawą alternatywę dla komputerów jednopłytkowych opartych o procesory x86 oraz dla samodzielnych konstrukcji. Wykorzystanie modułu SOM pozwala na znaczną redukcję kosztów związanych z projektowaniem i testowaniem, przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów produkcyjnych. Dostępne płyty bazowe, bogata dokumentacja oraz kody źródłowe pozwalają na szybkie rozpoczęcie pracy z wybranym modułem. Ponadto płyty bazowe doskonale nadają się również do budowy ostatecznego rozwiązania, gwarantując szybkie wdrożenie produktu na rynek.

N

Nit (skrót: nt)

Przestarzała, nienależąca do układu SI jednostka luminacji (miara natężenia oświetlenia), 1 nt = 1 cd/m2.

O

O-film

Specjalny filtr na powierzchni wyświetlacza, który zmniejsza efekt inwersji skali szarości. Dzięki O-film wyświetlany obraz jest bardziej czytelny pod każdym kątem.

OLED (Organic Light Emitting Diode)

Technologia OLED opierająca się na zjawisku emisji światła przez związki organiczne pod wpływem przyłożonego napięcia. Panele OLED nie wymagają dodatkowego podświetlenia i zapewniają dokładne odwzorowanie barw. Dodatkowo, w przeciwieństwie do wyświetlaczy LCD, możliwe jest uzyskanie prawdziwej czerni na wyświetlaczu, a tym samym osiągnięcie o wiele wyższego kontrastu. Diody OLED niwelują również problem ograniczonych kątów widzenia oraz zbyt długiego czasu reakcji matrycy. Panele OLED mają bardzo niewielką grubość oraz są bardziej energooszczędne.

P

Pojemnościowy panel dotykowy

Panel reagujący na zmianę pojemności podczas dotknięcia. Jego powierzchnia jest zbudowana ze szkła, co umożliwia łatwiejsze czyszczenie oraz sprawia, że ekran jest odporny na zarysowania. Dodatkowo pojemnościowe panele dotykowe zawierają funkcję multitouch oraz coraz lepiej radzą sobie z wodą i brudem na powierzchni.

PoP (Package on Package)

Montaż pamięci bezpośrednio na procesorze.

Projected Capacitive Technology (PCT)

Obecnie najbardziej zaawansowana technologia konstrukcji ekranów pojemnościowych na świecie. Zastosowanie PCT w panelu dotykowym umożliwia między innymi obsługę trybu multi-touch, czyli śledzenie od 1 do 10 punktów dotyku (lub więcej) jednocześnie w zależności od konfiguracji kontrolera. PCT zapewnia bardzo wysoką precyzję i o wiele wyższą odporność na różnego typu błędy spowodowane m.in. zabrudzeniami panelu. W zależności od konfiguracji kontrolera, PCT stwarza możliwość dodania nowych funkcjonalności, takich jak podwyższona odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, obsługa w rękawicach oraz prawidłowe działanie pomimo obecności wody na powierzchni.

R

Ramka montażowa

Otwory montażowe ułatwiające montaż w urządzeniu występujące w postaci uszu montażowych lub otworów w samym wyświetlaczu.

Rezystancyjny panel dotykowy

Panel dotykowy działający na zasadzie zmiany rezystancji sensora pod wpływem dotyku. Sensor dotykowy zbudowany jest z dwóch folii rezystancyjnych, które fizycznie łączą się w miejscu dotyku. Miejsce styku opisane jest poprzez wartość rezystancji, którą mikrokontroler przetwarza na punkt.

RSA (Rear Sided Adhesive Tape)

Dwustronna taśma klejąca, określenie często stosowane zamiennie z DSA.

S

SBC (Single Board Computer)

Komputery jednopłytkowe, które łączą wysoką skalę integracji oraz niewielkie rozmiary urządzenia. PC-ty w wersji mini zostały stworzone, jako odpowiedź na potrzebę odejścia w niektórych zastosowaniach od mikrokontrolerów jednoukładowych na rzecz rozwiązań bardziej zawansowanych, elastycznych oraz takich, które umożliwiają wykorzystanie istniejących systemów operacyjnych. Oprócz możliwości wykorzystania popularnych systemów operacyjnych, bazują na dobrze znanej architekturze PC, zapewniają obsługę standardowych interfejsów szeregowych, pozwalają wykorzystać grafikę oraz gotowe narzędzia.

SD (Secure Digital)

Standard kart pamięci opracowany przez firmy Panasonic, SanDisk i Toshiba.

Shield

Jest to nakładka na płytkę prototypową.

SSD1963 kontroler

Kontroler posiadający wbudowaną pamięć o pojemności 1215 kB, która umożliwia obsługę wyświetlaczy TFT o maksymalnej rozdzielczości 864×480 pikseli. Zastosowanie na PCB zunifikowanego 36-pinowego złącza pozwala na używanie różnych rozmiarów wyświetlaczy. Dodatkowo płytka kontrolera wyposażona jest w równoległy interfejs i wbudowaną przetwornicę LED.

Stiffener

Usztywniacz na końcu taśmy FPC. Dzięki zastosowaniu stiffener’a podłączenie wyświetlacza lub panelu dotykowego jest łatwiejsze i bezpieczniejsze.

STN (Super-Twisted Nematic)

Typ monochromatycznej pasywnej matrycy LCD. Wyświetlacze z matrycą STN potrzebują mniej energii elektrycznej oraz są tańsze od paneli TFT LCD. Wady STN to o wiele niższa jakość obrazu oraz wolniejszy czas reakcji w porównaniu do TFT.

T

TAB (Tape Automated Bonding)

Proces polegający na umieszczeniu gołych chipów na płytce drukowanej (PCB). Najpierw przytwierdza się je do poliamidowej folii, a następnie są one przenoszone do miejsca docelowego, lutowane do PCB i zabezpieczane epoksydową lub plastikową żywicą.

TFT (Thin-Film Transistor)

Specjalny rodzaj tranzystora używanego przeważnie w kolorowych wyświetlaczach ciekłokrystalicznych z aktywnymi matrycami. Panele sterowane TFT umożliwiają uzyskanie znacznie lepszych parametrów obrazu niż inne stosowaneia rozwiązania (np. STN).

TN (Twisted Nematic)

Tzw. skręcony nematyk, jedna z pierwszych technologii, dzięki której ciekłe kryształy znalazły praktyczne zastosowanie w wizualizacji informacji. Matryce TN są tanie i mają bardzo szybki czas reakcji. Wady matryc TN to bardzo słabe kąty widzenia, brak stabilności kolorów w czasie i jednorodności na całej powierzchni panelu oraz nierównomierność podświetlenia.

U

uxTouch

Rodzaj wyświetlacza, który został zaprojektowany jako połączenie wyświetlacza LCD TFT, dotykowego panelu pojemnościowego z multitouchem oraz nowoczesnego szkła dekoracyjnego. Cechą szczególną tej serii jest umożliwienie klientowi szeroko pojętej customizacji wyświetlacza, dzięki czemu może on uzyskać unikatowe, dostosowane do danego projektu rozwiązanie.

V

VATN (Vertical Alignment Twisted Nematic)

Typ technologii LCD, w której ciekłe kryształy ustawiają się w sposób naturalny pionowo w stosunku do szklanego podłoża. Gdy panel LCD nie jest podłączony do prądu, ciekłe kryształy pozostają prostopadłe do podłoża, natomiast gdy podane jest napięcie, ciekłe kryształy przesuwają się w położeniu nachylonym, co umożliwia przechodzenie światła. Parametry optyczne wyświetlaczy VATN znacząco przewyższają klasyczne STN, FSTN i DFSTN. Dużo wyższy kontrast, głęboka czerń i lepsze kąty widzenia pozwalają na uzyskanie lepszego wyglądu i funkcjonalności urządzenia. Praktycznie nie występuje w nich efekt odwrócenia skali szarości. Ich ograniczeniem jest maksymalne multipleksowanie 1/16, co w praktyce oznacza, że nie można w tej technologii wykonać wyświetlaczy graficznych o rozdzielczości pionowej większej niż 16 pikseli. Technologię tę stosuje się głównie do wyświetlaczy ikonowych i alfanumerycznych.

W

Warstwa AF (anti-fingerprint)

Warstwa pokrywająca powierzchnię wyświetlacza, która chroni go przed zabrudzeniami spowodowanymi dotykiem palcami.

Warstwa AG (anti-glare)

Warstwa ochronna pokrywająca powierzchnię wyświetlacza, która polepsza czytelność wyświetlanych treści. Re dukuje odblaski pochodzące z zewnętrznych źródeł światła, np. silnego światła słonecznego. Wartwa anti-glare wykorzystuje zjawisko dyfuzji. Rozprasza odbity obraz, dzięki czemu oko użytkownika skupia się na oglądaniu wyświetlanych treści, zamiast na obrazie odbitym.

Warstwa AR (anti-reflective)

Warstwa ochronna pokrywająca powierzchnię wyświetlacza, poprawiająca czytelność wyświetlanego obrazu. Warstwa antyrefleksyjna redukuje odblaski pochodzące zarówno, że źródeł zewnętrznych (światło słoneczne), jak i wewnętrznych (oświetlenie w pomieszczeniu). Jest ona używana w celu „zagięcia” światła, dzięki czemu zapewniona jest duża redukcja odbitego obrazu w widmie światła widzialnego, zwiększając tym samym czytelność wyświetlacza nawet do 99,5%.

Wyświetlacz alfanumeryczny (znakowy)

Wyświetlacz, który podaje informacje w formie znaków (numerów i/lub liter).

Z

Zestaw deweloperski (development kit, dev-kit)

Płytka PCB w zestawie z odpowiednimi taśmami i kablami. Dzięki takiemu zestawieniu ułatwione jest połączenie wyświetlacza z innym urządzeniem np. komputerem. Użycie zestawu deweloperskiego usprawnia proces testowania i prototypowania.

ZIF (Zero Insertion Force)

Rodzaj złącza, które nie wymaga użycia siły. Stosowane najczęściej do łączenia taśm FPC z płytką PCB.

Scroll to Top
evertic