Unisystem » Uni’s ABC » Nowy Cleanroom – Zwiększanie możliwości produkcyjnych Unistemu

Nowy Cleanroom – Zwiększanie możliwości produkcyjnych Unistemu

Żyjemy w epoce profesjonalizacji – wciąż szukamy rozwiązań, które pozwolą nam na realizację stawianych celów jeszcze precyzyjniej, a co za tym idzie skuteczniej. Naszym krokiem w kierunku dalszej profesjonalizacji była przebudowa dotychczasowego cleanroomu – obecnie to pomieszczenie o powierzchni ok. 45 m², w którym znajduje się dziesięć stanowisk pracy.

Cleanroom we współczesnym wariancie został opracowany w latach 60-tych XX w. przez Willisa Whitfield’a. Tylko w pierwszych latach na wynalazku zarobiono ponad 50 mld USD.

Cleanroom w pigułce

W cleanroomach (zwanymi również pomieszczeniami czystymi) panują ściśle określone warunki – są to miejsca, w których ogranicza się występowanie zanieczyszczeń w celu zapewnienia jak najlepszych (w tym przypadku: jak najczystszych) warunków produkcji. To obiekty wyodrębnione za pomocą odpowiedniej infrastruktury z otaczającej przestrzeni. Nie mają zdefiniowanego metrażu – mogą być to niewielkie pokoiki, jak i ogromne hale. Swoistym „sercem” cleanroomu jest jednostka klimatyzacyjna wyposażona w zestaw filtrów HEPA lub ULPA oraz urządzenia ochładzające, ogrzewające i nawilżające, które pośredniczą w odpowiednim przygotowaniu powietrza wtłaczanego do pomieszczenia.  

Istnieje szereg zabiegów, które pozwalają na utrzymanie cleanroomów w czystości. Nie bez znaczenia jest m.in. znajdujące się w nich wyposażenie – powinny być to sprzęty o ograniczonej możliwości generowania cząsteczek. Ważne jest również ścisłe przestrzeganie procedur przez osoby korzystające z cleanroomów, ponieważ to one w największym stopniu odpowiadają za ich zanieczyszczanie – dostęp do tego typu pomieszczeń powinni mieć wyłącznie przeszkoleni pracownicy w wymaganej odzieży ochronnej.

Niezbędne jest również stałe monitorowanie warunków panujących w obiekcie – nie tylko czystości, lecz również m.in. temperatury, wilgotności czy ciśnienia.

Jak czyste są cleanroomy?

O poziomie „czystości” cleanroomów decyduje liczba cząsteczek, które znajdują się w jednym metrze sześciennym (m3) lub jednej stopie sześciennej (ft3) powietrza.

Norma ISO 14644-1 definiuje jedną z najpowszechniej stosowanych klasyfikacji  cleanroomów. W poniższej tabeli* zaprezentowano maksymalne stężenia cząsteczek różnych wielkości na metr sześcienny według tego standardu:

Maksymalne stężenia cząsteczek na metr sześcienny (m3)

klasa≥0.1µm≥0.2µm≥0.3µm≥0.5µm≥1µm≥5µm
ISO 1102
ISO 210024104
ISO 31 000237102358
ISO 410 0002 3701 02035283
ISO 5100 00023 70010 2003  52083229
ISO 61 000 000237 000102 00035 2008 320293
ISO 7352 00083 2002 930
ISO 83 520 000832 00029 300
ISO 935 200 0008 320 000293 000
* Prezentowane w tabeli wartości są kumulatywne, tj. w liczbie cząsteczek o średnicy ≥0,1µm zawarta jest również liczba cząsteczek pozostałych wielkości (≥0,2µm, ≥0,3µm, ≥0,5µm, ≥1µm oraz ≥5µm). Niektóre z pól tabeli nie zawierają żadnych wartości ze względu na osiągane stężenia molekuł – zerowe w przypadku cząsteczek o średnicy co najmniej ≥0,3µm w klasach ISO 1, 2, 3 i 4 i ogromne w przypadku cząsteczek o średnicy co najwyżej ≥0,3µm w klasach 7, 8 i 9.

W pomieszczeniach, z których korzystamy na co dzień stężenie cząsteczek o średnicy co najmniej 0,5 µm wynosi 35 000 000/m3. Są zaliczane do klasy ISO 9 według normy ISO 14644-1.

Istnieją również inne klasyfikacje cleannroomów jak np. amerykański system Federal Standard 209 (FED STD 209/FS 209), który choć formalnie wycofany z użycia, wciąż jest dość często stosowany. Wyróżniono w nim sześć klas – 1, 10, 100, 1 000, 10 000 i 100 000, które z nazwy określają liczbę cząsteczek o wielkości ≥0,5µm występujących w stopie sześciennej powietrza (innymi słowy – w klasie 1 w jednej stopie sześciennej powietrza może znajdować się co najwyżej jedna cząsteczka o średnicy ≥0,5µm itd.). Poszczególne klasy Federal Standard 209 odpowiadają następującym klasom w systematyce definiowanej normą ISO 14644-1: ISO 3 (klasa 1), ISO 4 (klasa 10), ISO 5 (klasa 100), ISO 6 (klasa 1 000), ISO 7 (klasa 10 000) oraz ISO 8 (klasa 100 000).

Należy pamiętać, że cleanroomy nie są pomieszczeniami sterylnymi, a więc mogą w nich występować drobnoustroje.

Produkcja bez zanieczyszczeń

Cleanroomy znajdują zastosowanie m.in. w sektorze spożywczym, farmaceutycznym czy biotechnologicznym, a także w niektórych gałęziach branży elektronicznej (np. półprzewodnikowej). Panujące w nich warunki umożliwiają zwiększanie zakresu, jak i jakości produkcji.

Nasz cleanroom spełnia standardy klasy ISO 6 według normy ISO 14644-1 (klasa 1 000 według systemu Federal Standard 209). To odpowiednie warunki do prowadzenia prac w zakresie, np. łączenia wyświetlaczy z sensorami dotykowymi, które realizujemy metodą air bonding (w planach jest również wprowadzenie technologii optical bonding). To operacje, które muszą być prowadzone w odpowiednim środowisku – aby zapewnić jak najlepsze funkcjonowanie modułu konieczne jest ograniczenie możliwości wnikania jakichkolwiek zabrudzeń pomiędzy poszczególne jego „warstwy”. Ponadto, w naszym cleanroomie możliwe jest również nakładanie na wyświetlacze szkła zabezpieczającego przed uszkodzeniami mechanicznymi, dekoracyjnego czy powłok, m.in. antireflective (AR) lub antifingerprint (AF).

Niekiedy klienci doceniają możliwość realizowania tego typu zleceń w naszym cleanroomie dopiero w momencie złożenia reklamacji na urządzenia zamówione u zagranicznego dostawcy, np. z Chin. To proces, który znacznie wydłuża się m.in. przez transport towarów. Z doświadczenia wiemy, że czas wysyłki z Polski do Chin przy zoptymalizowanych kosztach może wynosić nawet 10 dni. Naszą przewagą w takich sytuacjach jest możliwość błyskawicznego reagowania.

RADOSŁAW PYTER
Key Account Manager
Unisystem

Warto podkreślić, że nad wszystkimi procesami produkcyjnymi czuwa Dział Kontroli Jakości. Każde urządzenie montowane w Unisystemie poddawane jest pełnej inspekcji optycznej według restrykcyjnych wewnętrznych procedur.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, ile czasu potrzebujemy na montaż twojego urządzenia.

2020-04-27

Najnowsza Baza Wiedzy

Scroll to Top