Polityka Prywatności

Unisystem » Polityka Prywatności

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. GROMADZENIE DANYCH
 3. WYKORZYSTYWANIE DANYCH
 4. PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, ICH POPRAWIANIA I USUNIĘCIA
 5. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI
 6. ZBIERANIE DANYCH PRZY WYKORZYSTANIU COOKIES
 7. SUBSKRYPCJA BEZPŁATNYCH NEWSLETTERÓW
 8. ODESŁANIA DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • 1) Spółka UNISYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku (adres: ul. Nowy Świat 36, 80-299 Gdańsk), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000553097, NIP 5842741076, REGON 361255803 przestrzega zasad prywatności osób fizycznych i należycie chroni ich dane osobowe.
  • 2) Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności znajduje zastosowanie do wszystkich informacji zbieranych lub wykorzystywanych przez Unisystem Sp. z o.o., w szczególności odnosi się do usług oferowanych przez Spółkę poprzez serwis internetowy dostępny pod adresem www.unisystem.pl.
  • 3) Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności nie obejmuje stron internetowych i usług podmiotów trzecich, do których dostęp można uzyskać za pomocą odnośników znajdujących się w ww. witrynie.
  • 4) Korzystanie z serwisu internetowego Unisystem i/lub podanie Spółce swoich danych osobowych oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w sposób określony w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności i Lokalnej Polityce Prywatności.
  • 5) Klientem w rozumieniu niniejszej Polityki są osoby fizyczne odwiedzające strony serwisu internetowego Unisystem i/lub korzystające z usług Spółki.
 2. GROMADZENIE DANYCH
  • 1) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samego Klienta, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia transakcji sprzedaży przez Spółkę.
  • 2) Dane osobowe Klientów Spółki są przetwarzane i chronione zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Spółka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom za wyjątkiem umożliwienia spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub za zgodą osoby której dane dotyczą. Spółka może powierzyć dane osobowe do przetwarzania innym podmiotom na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Spółka gromadzi dane osobowe za pośrednictwem formularzy rejestracyjnych opublikowanych na stronach serwisu Spółki, poprzez bezpośredni kontakt z Klientem (np. drogą telefoniczną) oraz za każdym razem, kiedy Klient przesyła do Spółki faks lub wiadomość e-mail zawierającą jego dane.
  • 3) Klient rejestrując się w serwisie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego podaje imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy. Podanie przedmiotowych danych jest dobrowolne, przy czym podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania jest konieczne do zawarcia ze Spółką umowy sprzedaży towarów.
   W trakcie rejestracji Klient podaje login oraz hasło zabezpieczające konto Klienta w serwisie. Login i hasło powinny być zabezpieczone przez Klienta przed ich wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.
  • 4) Współpracujemy z Microsoft Clarity aby rejestrować sposób korzystania z naszej witryny internetowej i interakcji z nią za pomocą wskaźników behawioralnych, map cieplnych i odtwarzania sesji w celu ulepszenia i promowania naszych produktów/usług. Dane dotyczące użytkowania witryny internetowej są rejestrowane przy użyciu plików cookies własnych i stron trzecich oraz innych technologii śledzenia w celu określenia popularności produktów/usług i aktywności online. Ponadto wykorzystujemy te informacje do optymalizacji witryny oraz celów związanych z reklamą. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki firma Microsoft gromadzi i wykorzystuje Twoje dane, odwiedź Oświadczenie o ochronie prywatności firmy Microsoft: https://privacy.microsoft.com/pl-PL/privacystatement
 3. WYKORZYSTYWANIE DANYCH
  • 1) Dane podane przez Klienta podczas rejestracji są wykorzystywane w ramach usług świadczonych przez Spółkę wyłącznie do umożliwienia Klientowi zalogowania się w serwisie, wykonania złożonych przez niego zamówień oraz w celu realizacji płatności za złożone zamówienie. W konkretnym przypadku dane Klienta mogą zostać udostępniane innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności czy firmy ubezpieczeniowe, w celu realizacji zamówienia, przy czym podmioty te zobowiązane są zachować poufność w odniesieniu do przekazanych im danych Klientów.
  • 2) Dane Klienta mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  • 3) Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta ze Spółką przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i ustosunkowania się do jego zapytań.
  • 4) Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jeżeli Klient wyraził na to zgodę.
 4. PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, ICH POPRAWIANIA I USUNIĘCIA
  • 1) Klient ma prawo uzyskania dostępu, poprawiania lub uzupełnienia swoich danych osobowych przekazanych Spółce oraz sprzeciwiania się używaniu jego danych osobowych. Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego, oraz dane zbierane automatycznie.
  • 2) Na wniosek Klienta Spółka zobowiązana jest usunąć dane osobowe Klienta, chyba że dane te muszą zostać zachowane ze względu na obowiązujące prawo lub zgodne z prawem cele. Prośbę o usunięcie danych należy kierować na adres Unisystem Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 36, 80-299 Gdańsk (Polska)lub na adres e-mail: [email protected].
 5. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI
  • 1) Spółka stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, zmianą, publicznym ujawnieniem lub ich zniszczeniem. Stosowane zabezpieczenia obejmują zarówno rozwiązania techniczne zawarte w samym serwisie, polegające między innymi na odpowiednim szyfrowaniu danych transmitowanych w sieci Internet, ścisłej kontroli fizycznego dostępu do komputerów i nośników informacji, na których zarejestrowane są dane osobowe, oraz wdrożeniu i stosowaniu odpowiednich procedur przechowywania i postępowania z danymi osobowymi. Wszystkie osoby przetwarzające na użytek serwisu internetowego Unistystem dane osobowe Klientów posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych.
  • 2) Spółka tworzy kopie zapasowe oraz może stosować inne podobne środki, aby zapobiegać przypadkowemu uszkodzeniu lub zniszczeniu danych osobowych Klientów.
  • 3) Płatności za pomocą karty kredytowej lub przelewem elektronicznym obsługiwane są przez serwisy PayPal, PayU. Serwisy te odpowiedzialne są za dane podane w ich formularzach, które także są zabezpieczone odpowiednimi rozwiązaniami technicznymi
 6. ZBIERANIE DANYCH PRZY WYKORZYSTANIU COOKIES
  • 1) Niektóre obszary serwisu internetowego Unisystem mogą wykorzystywać cookies, tj. małe pliki tekstowe wysyłane na dysk twardy komputera Klienta, identyfikujące go w sposób pozwalający na gromadzenie informacji o jego wizytach na stronie internetowej, i zapisywania jego preferencji, jak np. języka logowania. Zawartość plików cookies generowanych przez stronę internetową nie pozwala na identyfikację Klienta. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Powyższe dotyczy również osób odwiedzających serwis internetowy Unisystem, ale w nim niezarejestrowanych.
   Pliki cookies mogą być wykorzystywane podczas remarketingu. Jest to reklama graficzna lub tekstowa oparta na zapisanych wcześniej preferencjach użytkownika, wyświetlana na innych stronach internetowych osobom odwiedzającym wcześniej daną stronę.
  • 2) Reklamując się w internecie Unisystem może korzystać z remarketingu za pomocą narzędzi firm zewnętrznych (m.in. Google Adwords, Google Analytics). Reklamy Unisystem w internecie wyświetlają dostawcy zewnętrzni. Unisystem oraz dostawcy zewnętrzni (m. in. Google) korzystają z plików cookie, na podstawie których są wyświetlane reklamy w oparciu o wcześniejsze odwiedziny odbiorcy reklamy na stronie Unisystem.
  • 3) Obsługę Cookies można w każdej chwili wyłączyć w opcjach przeglądarki internetowej, niemniej jednak może to uniemożliwić korzystanie z serwisu internetowego Unisystem.
 7. SUBSKRYPCJA BEZPŁATNYCH NEWSLETTERÓW
  • 1) Newsletter jest bezpłatną usługą polegającą na informowaniu Klientów, którzy wyrazili taką wolę zapisując się na listę subskrybentów, o ofercie, wydarzeniach i wszystkich innych informacjach, które mają związek z działalnością handlową Spółki poprzez okresowe wysyłanie wybranych treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
  • 2) Korzystanie z Newslettera następuje po wpisaniu w stopce na stronie główniej w polu „Zapisz się do naszego newslettera” imienia oraz adresu email, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się” lub poprzez wybór odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym (pole to nie jest obowiązkowe). Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej.
  • 3) Klient, który zdecyduje się wpisać na listę subskrybentów otrzymujących newsletter Spółki wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. nr 144 poz. 1204 z 2002 r.) w formie newsletter’a.
  • 4) Dane Klientów, którzy zarejestrowali się w serwisie w celu uzyskania dostępu do newsletter’a są wykorzystywane wyłącznie w celu wysłania danemu Klientowi nowego newsletter’a.
  • 5) Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera poprzez zalogowanie się do Panelu Klienta, otworzenie zakładki „Panel konta”, kliknięcie na „Newsletter” oraz odznaczenie „Ogólny newsletter” lub powiadomienie mailowe na adres [email protected].
 8. ODESŁANIA DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH
  • 1) Serwis internetowy Unisystem może zawierać odesłania do innych stron, zamieszczanych dla wygody i wiadomości Klienta. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tam informacje i stosowane polityki prywatności. Klient winien mieć świadomość odrębności tych stron od serwisu internetowego Unisystem każdorazowo zweryfikować we własnym zakresie politykę witryny internetowej odwiedzanej za pośrednictwem linka..
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • 1) Spółka może wprowadzić zmiany do niniejszej Polityki Ochrony Prywatności w dowolnym momencie, w szczególności celem jej uaktualnienia w przypadku zmian w procedurach przyjętych przez Spółkę co do sposobu zabezpieczenia i wykorzystywania gromadzonych danych. Każdorazowo z chwilą opublikowania nowej Polityki Prywatności na stronie serwisu internetowego Unisystem staje się ona wiążąca i zastosowanie znajduje do wszelkich danych gromadzonych w związku z aktywnością Klienta w serwisie Unisystem po umieszczeniu zaktualizowanej wersji Polityki Ochrony Prywatności na odpowiedniej stronie serwisu internetowego Unisystem.

Regulamin Newslettera Unisystem Sp. z o.o.

1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady przetwarzania danych osobowych w ramach usługi Newsletter świadczonej przez Unisystem Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Nowy Świat 36, 80-299 Gdańsk, Polska.
1.2 Administratorem Państwa danych osobowych jest Unisystem Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Nowy Świat 36, 80-299 Gdańsk, Polska. Dbamy o Państwa prywatność i zapewniamy ochronę Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO.
1.3 Celem przetwarzania danych jest dostarczanie treści informacyjnej i marketingowej.
1.4 Przystępując do usługi Newsletter, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszym regulaminem.
2. Zbieranie i przetwarzanie danych
2.1 Podczas rejestracji do usługi Newsletter, Unisystem Sp. z o.o. zbiera i przetwarza następujące dane: adres e-mail, opcjonalnie: imię, nazwisko, nazwa firmy. Przetwarzanie tych danych jest oparte na wyrażonej przez użytkownika zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
2.2 Unisystem Sp. z o.o. nie udostępnia zebranych danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów przetwarzających dane w imieniu Unisystem Sp. z o.o. w celu świadczenia usługi Newsletter. Wszelkie podmioty przetwarzające dane na zlecenie Unisystem Sp. z o.o. działają na podstawie umowy przetwarzania danych i stosują odpowiednie środki ochrony, gwarantujące bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych zgodnie z wymogami RODO.
2.3 Dane są przechowywane i przetwarzane wyłącznie w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Unisystem Sp. z o.o. przywiązuje wielką wagę do ochrony przekazanych danych osobowych.
3. Prawa użytkownika
3.1 Użytkownik ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych,
b) ich poprawiania,
c) przenoszenia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) bycia zapomnianym (usunięcia danych).
3.2 Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, co w praktyce umożliwia mu sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w tym konkretnym celu marketingowym.
3.3 Aby skorzystać z powyższych praw, użytkownik powinien skontaktować się z Unisystem Sp. z o.o. za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]
3.4 Okres przechowywania danych
a) Dane osobowe użytkowników usługi Newsletter będą przechowywane przez okres, w którym użytkownik pozostaje subskrybentem newslettera, a także przez dodatkowy okres 12 miesięcy po anulowaniu subskrypcji w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami lub w celach statystycznych. Po tym czasie dane zostaną trwale usunięte lub zanonimizowane.
b) Jeśli użytkownik skorzysta z prawa do bycia zapomnianym i zażąda usunięcia swoich danych osobowych, dane zostaną usunięte z naszych baz danych przed upływem okresu określonego w pkt. 3.4a, chyba że przechowywanie jest wymagane na mocy obowiązującego prawa.
c) Dane, które nie są już potrzebne do celów, w jakich zostały zebrane, będą usuwane lub przechowywane w sposób, który uniemożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą.
3.5 Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
4. Rezygnacja z usługi Newsletter
4.1 Użytkownik ma możliwość wypisania się z usługi Newsletter w każdym momencie, korzystając z linku do wypisania dostępnego w każdym wysłanym newsletterze.
4.2 Rezygnacja jest prostym procesem i nie wiąże się z żadnymi opłatami. Rezygnacja zostanie przetworzona automatycznie, a adres e-mail użytkownika zostanie usunięty z listy mailingowej w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia.
5. Zmiany w regulaminie
5.1 Unisystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Użytkownicy będą informowani o wszelkich zmianach na bieżąco.
6. Kontakt
6.1 Wszelkie pytania i uwagi dotyczące niniejszego Regulaminu należy kierować na adres e-mail: [email protected]

Scroll to Top
evertic