Unisystem » Uni’s ABC » Poprawa widoczności w dotykowych aplikacjach outdoorowych

Poprawa widoczności w dotykowych aplikacjach outdoorowych

Ponad 10 lat temu AMT wprowadziło rozwiązania dotykowe o niskim współczynniku odbicia (LR), które były odpowiedzią na ówczesne potrzeby rynku. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz coraz bardziej zaawansowanym technologiom AMT dostosowuje ofertę pojemnościowych paneli dotykowych do rosnących wymagań rynku i oczekiwań użytkowników aplikacji końcowych, wprowadzając rodzinę paneli o obniżonym współczynniku odbicia światła.

Dla aplikacji outdoorowych z użyciem wyświetlaczy LCD TFT kluczowe znaczenie ma czytelność wyświetlanych informacji w warunkach dużego natężenia światła słonecznego. Obecnie w trakcie konstruowania paneli dotykowych PCAP wykorzystuje się jedną ze standardowych struktur, np. Glass-Film, Glass-Glass etc.). Jednak żadne z tych rozwiązań nie jest w stanie obniżyć wartości współczynnika do 1.5%.

Panele dotykowe AMT LR PCAP wykorzystują dwuwarstwową szklaną konstrukcję. Osłonę stanowi szklany panel połączony z powłoką antyrefleksyjną (AR). Może to być również szkło dekoracyjne. Sensor ma strukturę DITO (Double-sided Indium Tin Oxide).

Warstwa polaryzatora pomaga osiągnąć współczynnik odbicia światła na poziomie 1.5% (+/- 0.5%). Opisywane panele charakteryzują się współczynnikiem przepuszczalności światła  wynoszącym 85% (+/- 3%). Są one dostępne w rozmiarach od 3.5 dl 21.5 cala. To rozwiązanie znacząco zmniejsza efekt odbicia światła i sprawia, że czytelność wyświetlaczy LCD jest zdecydowanie lepsza.

Konstrukcja panelu dotykowego AMT LR PCAP różni się od konstrukcji standardowego PCAP, ale pozostaje kompatybilna z kontrolerami z rodziny PenMount PCAP.

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami.

2019-04-26

Najnowsza Baza Wiedzy

Scroll to Top